image descriprion

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Το έργο που προσφέρει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποδεδειγμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όπως σημαντική θεωρείται και η παρουσία του στο Παρανέστι.

  • Αξιολογήσεις 0 Αξιολογήσεις/313 Προβολές
    0/5
  • Τύπος εμπειρίας Μουσείο
  • Επίπεδο Δυσκολίας Επίπεδο 0
    0/10
  • Κόστος ΔΩΡΕΑΝ
    0/4
Γενικά στοιχεία για το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Το ΚΠΕ Παρανεστίου είναι Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, που ιδρύθηκε με τη συνεργασία του ΥΠΕΠΘ και του Δήμου Παρανεστίου το 2002, στελεχώθηκε και λειτουργεί, από τον Οκτώβριο του 2004, με 6 εκπαιδευτικούς. Το έργο που προσφέρει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποδεδειγμένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όπως σημαντική θεωρείται και η παρουσία του στο Παρανέστι. Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, κάθε χρόνο το επισκέπτονται, στηρίζοντας την τοπική οικονομία, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και την κάνουν γνωστή ανά το πανελλήνιο, ζώντας και βιώνοντας τη φιλοξενία, και τις φυσικές ομορφιές της περιοχής.


ΤΟ ΚΠΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ

- τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (γιγαντοοθόνες, βιντεοπροβολείς, τηλεσκόπια, μετεωρολογικό σταθμό, κιάλια, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, μαγνητόφωνα, όργανα μέτρησης).

- εργαστήριο βιολογίας-φυσικοχημείας (μικροσκόπια, στερεοσκόπια, κτλ).

- βιβλιοθήκη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

- αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – συνεδριακό κέντρο.

- οικισμό φιλοξενίας στην περιοχή Μεσοχωρίου με δυνατότητα φιλοξενίας 120 ατόμων.

- λεωφορείο μετακινήσεων.

- αξιοποιούμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης και την αίθουσα προβολών του για τα προγράμματα του Κέντρου.


ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

- Σχεδιάζει και υλοποιεί μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχοντας ως στόχο, να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν, για το περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τη σχέση τους με την ποιότητα της ζωής μας, τις αειφορικές επιλογές διαχείρισής του και την αναγκαιότητά τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας. Παράλληλα, να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές για τη διαχείριση του Περιβάλλοντος της περιοχής τους, με κριτήρια οικολογικής ισορροπίας και Αειφορικής ανάπτυξης.

- Παράγει εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για να στηρίξει τις παραπάνω δράσεις.

- Διοργανώνει περιβαλλοντικές ημερίδες, σεμινάρια και εργαστήρια για να επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να αναπτύξουν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Σχολεία και να διδάξουν το σχετικό αντικείμενο στο Νέο Σχολείο.

- Συμμετέχει στην οργάνωση και ανάπτυξη περιφερειακών και εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

- Στηρίζει περιβαλλοντικά προγράμματα σχολικών ομάδων.

- Σχεδιάζει και υλοποιεί δραστηριότητες υπαίθριας διαβίωσης για μαθητές με στόχο την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από την Υπαίθρια Διαβίωση.

- Αναπτύσσει διασυνοριακές και διεθνείς εκπαιδευτικές συνεργασίες με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αειφόρου ανάπτυξης.


ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

- Σχεδιάζει και υλοποιεί μονοήμερα, πολυήμερα προγράμματα, σεμινάρια, διημερίδες και δράσεις για την εκπαίδευση τοπικών κοινωνικών ομάδων με στόχο, την απόκτηση γνώσεων που θα προάγουν την κριτική σκέψη για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των περιβαλλοντικών προβλημάτων, θα ενισχύουν τις δεξιότητες για την επίλυσή τους στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και θα ενθαρρύνουν την αυτενέργεια και την ανάληψη συμμετοχικών πρωτοβουλιών.

- Παράγει εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής για την στήριξη των παραπάνω προγραμμάτων.

- Αναπτύσσει ευρωπαϊκές και διεθνείς συνεργασίες με στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗ

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικες ανεξαρτήτως επιπέδου μόρφωσης, ως ομάδα. Τέτοιες ομάδες μπορεί να είναι:

-τάξεις Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

-σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων

-ομάδες φοιτητών από Πανεπιστημιακά Τμήματα

-μη κερδοσκοπικοί σύλλογοι – σωματεία

-οικολογικές οργανώσεις

-φορείς διαχείρισης οικοσυστημάτων

-υπάλληλοι Περιφερειακής και Δημοτικής Αυτοδιοίκησης

-έφεδροι και μόνιμοι αξιωματικοί και οπλίτες

-μέλη Συμβουλίων νέων

-ΚΑΠΗ

-σύλλογοι της περιοχής

-επαγγελματικές ομάδες που η δραστηριότητά τους συνδέεται με το περιβάλλον και την αειφορία.


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΕ

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Παρανεστίου τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει στην έκδοση των παρακάτω βιβλίων, καθώς και εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν για το περιβάλλον, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, τη σχέση του με την ποιότητα ζωής μας, τις αειφορικές επιλογές διαχείρισής του και την αναγκαιότητα του για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών μας.

Παράλληλα, να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές για τη διαχείριση του περιβάλλοντος της περιοχής τους με κριτήρια οικολογικής ισορροπίας και αειφορικής ανάπτυξης.


ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΒΛΙΩΝ

- Αρπακτικά της Παρανέστιας γης 2009

- Σχολικές αυλές (Φύση, πόλη και πολιτισμός) 2009

- Οικολογική δόμηση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2011

- Παίζουμε, χορεύουμε και τραγουδάμε για το περιβάλλον 2011

- L.I.F.E. - Μαθαίνω να ενσωματώνω την οικογένεια στο περιβάλλον (προϊόν ευρωπαϊκής σύμπραξης) 2013

-Υπαίθρια ζωή και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2014


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

-Από τη ζωή των μελισσών

-Το ποτάμι - η ενέργεια του νερού

-Ο κόσμος των φυτών και των ζώων της Παρανέστιας γης


ΔΡΑΣΕΙΣ

-Το ΚΠΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στηρίζει περιβαλλοντικά προγράμματα σχολικών ομάδων.

-Παράγει εκπαιδευτικό υλικό.

-Διοργανώνει περιβαλλοντικά σεμινάρια και συναντήσεις για εκπαιδευτικούς και άλλες κοινωνικές ομάδες.

-Αναπτύσσει συνεργασίες με την τοπική κοινωνία για θέματα διαχείρισης του τοπικού περιβάλλοντος, εκπαίδευσης, ενημέρωσης και κατάρτισης.

-Συμμετέχει στην οργάνωση και ανάπτυξη περιφερειακών και εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

-Στηρίζει Περιβαλλοντικά προγράμματα σχολικών ομάδων.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για τις ανάγκες του ΚΠΕ παραχωρήθηκαν από το Δήμο Παρανεστίου:


-Γραφείο Διοίκησης, κτίριο με εργαστηριακό εξοπλισμό στο Καπνόφυτο, κτίριο που χρησιμοποιείται για τα προγράμματα της ενέργειας του νερού στο Καρποφόρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον Κ. Θόλο. Αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.


-Ξενώνας στην περιοχή Μεσοχωρίου, (πρώην οικισμός ΔΕΗ) με δυνατότητα φιλοξενίας 120 ατόμων, ο οποίος και ανακαινίστηκε από το Δήμο Παρανεστίου. Όλα τα κτίρια διαθέτουν σύστημα θέρμανσης και πυρασφάλειας και χώρους υγιεινής. Ακόμη υπάρχει λεωφορείο για τις μετακινήσεις, ενώ αξιοποιείται και η αίθουσα προβολών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας για τα προγράμματα του Κέντρου.


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το Κέντρο είναι εξοπλισμένο με στερεοσκόπια, μικροσκόπια, μεγεθυντικούς φακούς, τηλεσκόπια, κιάλια, τηλεοράσεις, βίντεο, DVD, φωτογραφικές μηχανές, βιντεοπροβολέα, μαγνητόφωνα και μηχάνημα προβολής slides. Όλες οι εγκαταστάσεις του ΚΠΕ βρίσκονται στο Δήμο Παρανεστίου.


ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Η Παρανέστια Γη είναι ένα πλούσιο οικοσύστημα με μεγάλη βιοποικιλότητα που μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολλά προγράμματα του Κέντρου. Υπάρχει το Δάσος Φρακτού, ο Νέστος ποταμός και οι παραπόταμοί του, ζώα και φυτά υπό εξαφάνιση και προστατευόμενα είδη, βότανα, καταρράκτες, μονοπάτια, γεφύρια, θειούχες ιαματικές πηγές, δασωμένες κοιλάδες, παραδοσιακοί οικισμοί, πλούσιο υπέδαφος και ορυκτά, ντόπιες ποικιλίες σπόρων, φράγματα και τεχνητές λίμνες.


Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ο οικισμός Μεσοχωρίου βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Παρανέστι και είχε δημιουργηθεί για τις ανάγκες στέγασης εργαζομένων κατά την κατασκευή των υδροηλεκτρικών φραγμάτων της ΔΕΗ.

Μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου, για κατά χρήση παραχώρηση του στο Δήμο Παρανεστίου, (με την αρ. 6/15.3.2005 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ΦΕΚ 75/23.3.2005 Τεύχος Α’), ο οικισμός χρησιμοποιείται πλέον από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου, για τις ανάγκες στέγασης των μαθητών που το επισκέπτονται.