Νέστος - 1 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
image description

ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ

Ένας από τους παράγοντες που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του νομού Δράμας, είναι το νερό. Το υδάτινο στοιχείο έχει έντονη παρουσία σ’ όλη την περιοχή σχηματίζοντας υδάτινα οικοσυστήματα, που συμβάλλουν καθοριστικά στο τοπίο και στο φυσικό περιβάλλον του νομού.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕ