Περιοχές - 1 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
image description

ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΣ

Ο Κάτω Θόλος αποκτά μόνιμους κατοίκους μετά το 1940. Ο πληθυσμός των κατοίκων του σταδιακά αυξάνεται, καθώς πολλοί από τους γύρω οικισμούς εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και εγκαθίστανται εκεί. Από το 1961 και μετά, ο Κάτω Θόλος δέχεται κι αυτός το πλήγμα της μετανάστευσης.

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕ